Čišćenje javnih površina i ulica
Košnja i održavanje zelenih površina
Upravljanje grobljem i pogrebne usluge
Upravljanje parkingom
Upravljanje i čišćenje objekata
Usluge opskrbe dostavnim vozilom

Temeljem odluke  Općine, Pesja d.o.o. vrši naplatu parkinga u Omišlju i Njivicama na slijedećim lokacijama javnih parkirališta:

Omišalj:

 • Parkirališta u ulici Pod orišina – etaže 1 i 2
 • Parkiralište u ulici Brgučena (na Lokvi)
 • Parkiralište u ulici Bjanižov
 • Parkiralište uz luku Pesja
 • Parkiralište u ulici Kančinar                                                                                                                                                                                    Naplata parkinga se obavlja u periodu od 01.06. do  30.09.                 

Njivice:

 • Parkiralište u ulici Ribarska obala
 • Parkiralište u ulici Draga
 • Parkiralište u Primorskoj ulici uz park kod Plave terase
 • Parkiralište u ulici Krčine
 • Ulica Nikole Jurjevića i Kralja Tomislava

Naplata parkinga se obavlja u periodu od 01.05. do  15.10.

Povlaštene karte

Mještanima sa stalnim prebivalištem, pravnim osobama te vlasnicima nekretnine na području  Općine, omogućena je prodaja povlaštenih parkirnih karata za razdoblje naplate.

Povlaštene karte vrijede za slijedeća parkirališta:

Omišalj:

 • Parkirališta u ulici Pod orišina
 • Parkiralište uz luku Pesja
 • Parkiralište u ulici Kančinar
 • Bjanižov

Njivice:

 • Parkiralište u ulici Krčine
 • Nikole Jurjevića
 • Draga
 • Kralja Tomislava
Parkirališta u ulici Pod orišina
Skip to content