Čišćenje javnih površina i ulica
Košnja i održavanje zelenih površina
Upravljanje grobljem i pogrebne usluge
Upravljanje parkingom
Upravljanje i čišćenje objekata
Usluge opskrbe dostavnim vozilom

Pesja d.o.o. sklopila je ugovor s Općinom Omišalj za košnju i održavanje zelenih površina. Uslugu košnje obavlja od 2014., a održavanje zelenih površina od 2015. godine. Naše znanje, stručnost i iskustvo nastojimo prenijeti na  uređenje i održavanje zelenih površina. Program godišnjeg održavanja površina zelenila sa pripadajućim troškovnicima je sastavni dio godišnjeg Ugovora Općine Omišalj i Pesja d.o.o.

Prema tom Programu izvode se radovi održavanja površina zelenila.

Na vrstu i dinamiku poslova na održavanju zelenih površina utječu godišnje doba, mikroklimatski uvijeti, vegetacijska faza bilja, prioriteti…

Intenzitet je određen prema stvarnim potrebama na terenu, a ovisi i o stupnju uređenja i lokaciji. Ukoliko se tijekom godine ukaže potreba za intervencijom na nekoj površini koja nije u redovnom Programu održavanja, mještani mogu uputiti pismenu zamolbu Općini Omišalj, koja će po izvršenom očevidu komunalnog redara, gdje se utvrđuje stvarna potreba za radovima, izdati Pesji d.o.o. nalog za obavljanje interventnih radova na određenoj lokaciji.

Svake godine Općina Omišalj i Pesja d.o.o. nastoje poboljšati kvalitetu te u održavanje uvesti što je više moguće novih površina. Sve to ovisi i o raspoloživim financijskim sredstvima za narednu godinu te prioritetima.

Održavanje javnih površina zelenila općine (Omišalj, Njivice-Kijac) uključuju:

 1. Površine intenzivnog hortikulturnog održavanja
 2. Prirodne površine pune vegetativne zrelosti

Hortikulturni radovi obuhvaćaju:

 1. Uređenje novih javnih površina zelenila temeljem Odluke Općine Omišalj.
 2. Hortikulturno održavanje postojećih površina zelenila i groblja Sv. Duh:
  • hortikulturna njega uresnog raslinja svih kategorija (drvoredi, živice, grmovi, egzote, trajnice, cvjetne gredice, bilje u žardinjerama)
  • obnova postojećih površina zelenila
  • ugradnja i održavanje sustava automatskog navodnjavanja
  • strukovni nadzor agronoma
  • održavanje čistoće površina zelenila obuhvaćene Programom godišnjeg održavanja
  • radovi po nalogu komunalnog redara poput: krčenje preraslog raslinja, uklanjanje suhih i slomljenih stabala i grana, razna dodatna orezivanja, dodatna čišćenja javnih površina i sl.

Na području općine, površine koje su Programom godišnjeg održavanja obuhvaćene (inventarizacija 2019. godine) sadrže:

 • stabla 1.919 kom
 • živica 475 mt
 • grmlje (zimzeleno, cvatuće) 1452 kom
 • grmlje (nisko, mediteransko) 1.158 m²
 • grmlje (cvatuće mediteransko, trajnice i pokrivači tla) 146 m²
 • grmlje (ruže, egzote, penjačice) 527 kom
 • travnjaci 39.331 m²
 • zeleni zid – autohtona vegetacija 799 mt
 • zid s penjačicama 54 m²
 • cvjetne gredice 54 m²
 • staze i plohe u sipini 8.175 m²
 • površine zelenila ukupno 54.897 m²

Radovi izvan Programa godišnjeg održavanja:

 • to si radovi po nalogu komunalnog redara poput: krčenje preraslog raslinja, uklanjanje suhih i slomljenih stabala i grana, razna dodatna orezivanja, dodatna čišćenja javnih površina i sl.

Uređena i održavana površina zelenila doprinosi široj kvaliteti življenja naših mještana, podiže razinu svijesti o prirodnim vrijednostima koje Općina baštini te doprinosi turizmu lijepšim izgledom naših mjesta.

Hortikularno održavanje 

Skip to content